سالن ورزشی شهید فهمیده

این سالن دارای امکانات زیر می باشد :

1- فوتبال

2- هندبال

3- والیبال

4- بسکتبال

 

 

   • مجموعه فرهنگی شهید علی چیت سازیان
  • مسجدالنور
  • خوابگاه شهیده مریم فرهانیان
  • زمین چمن
  • بهار اردوگاه
  • تابستان اردوگاه
  • پاییز اردوگاه
  • زمستان اردوگاه
  • خوابگاه لاله
  • اردوگاه کولکچال